vineri, 5 iunie 2009

Cornelia Cordea - Biblioteca Orăşenească Jibou, măsura civilizaţiei

.


Orice localitate care se respectă îşi respectă şi Biblioteca, instituţia care dă măsura civilizaţiei. În pas cu cerinţele contemporane, rolul Bibliotecii creşte pe zi ce trece, îşi schimbă tot mai mult imaginea, iese din tiparele de altădată. Ea este lider în sfera vieţii culturale, iniţiator de parteneriate socio-culturale, un agent al schimbării.

Biblioteca Orăşenească Jibou îşi desfăşoară activitatea în incinta Casei de cultură, având sarcini şi atribuţii în sfera vieţii culturale a comunităţii, cu rol important în activitatea de colecţionare, păstrare şi conservare a valorilor spirituale sub formă de documente purtătoare de informaţii. Ea promovează accesul la informaţie nu ca privilegiu pentru cei care îşi permit acest lucru, ci ca un drept fundamental.

Biblioteca a luat fiinţă în 1948, având un fond de carte de 5000 volume. De-a lungul anilor a fost slujită cu credinţă şi dăruire de mulţi bibliotecari, aceşti simpli şi adesea neobservaţi funcţionari: E. Orban, M. Vancea, Grigorie Pop, Gheorghe Oţet, Maria Pop, Alexandrina Liana Pop, Cornelia Cordea, Györfi-Deák György.

În decursul timpului, biblioteca şi-a îmbogăţit fondul de carte prin achiziţii, donaţii sau sponsorizări, ajungându-se azi, la un fond de carte de 48.430 volume, fond ce reuneşte armonios toate cunoştinţele dobândite de omenire de-a lungul existenţei sale.

Fiind o bibliotecă enciclopedică, în politica de achiziţie s-a urmărit asigurarea cerinţelor de lectură ale tuturor categoriilor de utilizatori.

Biblioteca dispune de o sală de împrumut cu acces liber la raft şi 4 depozite. Sala de împrumut are concomitent şi rolul de sală de lectură şi punct acces internet.

Biblioteca este frecventată de peste 1500 de utilizatori înscrişi, dintre care 1150 cititori activi, care împrumută anual 25.000 volume carte.

Atragerea populaţiei la lectură, îndrumarea lor şi studierea preferinţelor de lectură se face prin informarea bibliografică a utilizatorilor, folosirea fondului de referinţă, a instrumentelor de studiere a colecţiilor bibliotecii. Sala de lectură pune la dispoziţia cititorilor materiale de referinţă, enciclopedii pe domenii, dicţionare, atlase, periodice, bibliografie locală.

Pentru valorificarea eficientă a fondului de carte, biblioteca organizează expoziţii tematice, vitrina noutăţilor, simpozioane, prezentări de carte, întâlniri cu autori. Biblioteca noastră a iniţiat parteneriate culturale cu Şcoala „Octavian Goga", Şcoala „Lucian Blaga" şi Grădiniţa nr. 3, parteneriate ce asigură participarea elevilor la acţiunile organizate de bibliotecă, pătrunzând astfel în tainica lume a cărţilor.

Realizată în colaborare cu cititorii, aici a apărut minirevista „Bilet de voie" (8 numere, 13 septembrie 1996 - 25 august 1999) şi un supliment literar pentru copii, botezat „Bileţel de voie" (5 apariţii: Crăciun 1996; Paşti 1997; Înălţare 1997; 1 Iunie 1998; 21 mai 1999). Publicaţia avea o apariţie trimestrială, formatul A4, era pliată pe de-a latul în 4, astfel încât rezultau 8 pagini. Tirajul era de 200-250 exemplare, multiplicate prin fotocopiere, distribuite gratuit. De asemenea, începând din 1997, de Crăciun sau cu alte ocazii au fost realizate semne de carte, tot în scopuri promoţionale.

În vederea includerii ei în circuitul informaţional, biblioteca a fost dotată cu calculatoare şi o legătură de internet gratuit de către Biblioteca Judeţeană „Ioniţă Scipione Bădescu" Sălaj-Zalău şi Asociaţia „Prietenii bibliotecii". De la 1 aprilie 2002, „Bilet de voie" s-a transformat în sit electronic: http://www.bilet.go.ro, definit ca „Arhiva electronică on-line a principalelor documente şi mărturii ce se referă la istoria şi cultura oraşului Jibou". Documentele existente au fost consultate chiar şi de vizitatori din Australia sau Argentina.

Biblioteca noastră este o instituţie de cultură care creează o atmosferă solemnă şi sobră de studiu, în care Bibliotecarul îşi îndrumă cu competenţă şi solicitudine cititorii şi care le oferă cheia dezlegării misterelor cărţilor.

Cu toate acestea, în societate Bibliotecarul încă n-a biruit deplin. Încă mai trebuie să lupte. Şi nu întâmplător, Sfântul Biruinţei - Sfântul Gheorghe - este patronul său spiritual.


Prezentare apărută în volumul:
Ion Ivănescu - Jiboul la 800 de ani, Editura Silvania, Zalău, 2005.
.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu