marți, 21 iulie 2009

Semne de carte secuiești

.


Biblioteca Județeană Covasna din Sfântu Gheorghe organizează în fiecare an o acțiune intitulată „Maratonul lecturii”, ocazie cu care le împarte participanților aceste semne de carte - diplomă de participare.
.

vineri, 3 iulie 2009

Ioan Abrudan şi Aurel Medve - Ghidul ariilor naturale protejate din judeţul Sălaj

.
CUPRINS

Prefaţă

Un studiu monografic al ariilor naturale protejate din Sălaj

O carte de mare valoare ştiinţifică şi instructiv-educativă

Argument

1. Cadrul natural al judeţului Sălaj

2. Aspecte generale ale ocrotirii biodiversităţii

3. Ariile naturale protejate din judeţului Sălaj

- 3.1. Ariile naturale protejate de pe Valea Someşului
  - 3.1.1. Peştera Măgurici
  - 3.1.2. Pădurea „La Castani"
  - 3.1.3. Rezervaţia peisagistică „Stanii Cliţului"
  - 3.1.4. Calcarele de Rona
  - 3.1.5. Pietrele „Moşu şi Baba"

- 3.2. Ariile naturale protejate de pe Valea Almaşului
  - 3.2.1. „Stânca Dracului"
  - 3.2.2. Poiana cu narcise de la Racâş - Hida
  - 3.2.3. „Grădina Zmeilor"

- 3.3. Ariile naturale protejate din bazinul hidrografic al Crasnei
  - 3.3.1. Stejărişul Panic
  - 3.3.2. Stejărişul de baltă Panic
  - 3.3.3. Balta Cehei

- 3.4. Ariile naturale protejate din bazinul hidrografic al Barcăului
  - 3.4.1. Rezervaţia peisagistică Tusa - Barcău
  - 3.4.2. Mlaştina de la Iaz
  - 3.4.3. Pădurea Lapiş

- 3.5. Arii naturale în pericol de a fi pierdute!
  - 3.5.1. Lunca Valea Sălajului, cu lalea pestriţă

4. Reţeaua Ecologică Europeană „Natura 2000", în Sălaj

- 4.1. Propuneri de arii speciale avifaunistice, validate ştiinţific

- 4.2. Propuneri de situri de interes comunitar, validate ştiinţific

5. Recomandări pentru participanţii la activităţi ecoturistice

6. Glosar

7. Anexe

8. Bibliografie

9. Rezumat

- 9.1. Tartalom

- 9.2. Summary

- 9.3. Resume

- 9.4. Zusammenfassung