joi, 17 iulie 2014

Jibăul în raportul medicului militar din 1925

Am citit în gazeta „Cultura poporului” din 7 mai 1925 raportul căpitanului Dr. Odiseu Apostol, însărcinat cu recrutarea tineretului apt de serviciu militar, unde sunt descrise succint populaţia şi condiţiile de trai în Jibou.


8—10 Martie 1925

Iarna, zăpada, frig şi noroi în Jibou.

Jibou, comună cu multă populaţie ungurească din judeţul Sălaj, la 26 km. de Zalău. E ridicat pe malul Someşului şi e reşedinţa plăşii Jibou. Are 2077 locuitori unguri, 539 români şi 869 evrei în 537 case. Pretura, judecătoria, percepţia, primăria, poşta, jandarmeria, gara şi numele străzilor arată vizitatorului ca suntem în România întregită. Comuna e o îngrămădire de case vechi, mici şi nouă, moderne, printre cari şi un otel construit probabil pentru un spital sau pentru atunci când va fi Jibou capitală de judeţ, o stradă lungă noroioasă, o piaţă tristă triunghiulară, multe prăvălii jidoveşti, 3 biserici creştine, o sinagogă, o fabrică de spirt, o gară tare departe aşezată, şcoală, cu o viaţă socială românească invizibilă, cu lipsă de interes din partea inteligenţei româneşti faţă de nevoia de a se construi o biserică românească.

În cimitirul românesc se află monumentul eroului naţional, sergentul llie Popa din Reg. 15 Răsboeni, mort la Ţigani din Sălaj la 20 Ianuarie 1919, ridicat prin îngrijirea primpretorului Dr. Aurel Hetco.

În Jibou, cât am stat, am avut ocaziunea să examinez medical îndeosebi vreo 330 români, tineri născuţi In 1904 şi iată ce rezultate arn cules:
1.  Sunt mai curaţi ca cei examinaţi în plasa Zalău.
2.  Sunt mai voinici.
3.  Talia maximă a fost 182  cm. în secretariatul Creaca. Talia minimă 140 cm. în Cuceu.
Perimetrul toracic maxim 98 cm. în Jibou, iar cel minimum 71 cm. în Napradea.
4.  Am găsit 8 cu sifilis, 1 cu trahom, 1 guşe şi vreo 4 cu râe. Foarte mulţi debili  şi  cu afecţiuni  incipilute de tuberculoză,  în  special  cei căsătoriţi de curând.
5.  161 analfabeţi.
6.  Uzează mult de alcool.
Românaşii au venit cu lăutari, cu drapel şi cântând la recrutare.

DR. APOSTOL