luni, 28 septembrie 2009

Muzeul de Etnografie Baia Mare

.
Muzeul de etnografie din Baia Mare. Poarta de intrare.

Activităţile organizate în perioada curentă

Un mic eleşteu în care înoată nişte peşti mari.

Căsuţele găzduite aici sunt foarte pitoreşti, însă oarecum artificiale. Precum veţi vedea, deşi multe dintre ele au vatră, niciuna n-are horn şi, în consecinţă, în spatele lor nu veţi găsi nici o privată. Va să zică, ţăranii noştri nici nu mâncau, nici nu se... :-)
În stânga, o căpiţă veritabilă. În dreapta, paratrăznetul protector, prevăzut de Paza contra incediilor.

Coşteiul pentru porumb, împletit cu măiestrie din nuiele.

O altă căsuţă fără horn.

Masă rustică.

Casă cu prispă, acoperiş din tulpini de in şi fără horn.

Război de ţesut.

Casă pe temelie de piatră şi fără horn.

Şopârla din vârf de deal, de la „casa nouă” (în construcţie).

Ne odihnim în pridvorul casei noi.

Poarta cu cruci (vedere din spate)

Leagănul.

Poarta cu cruci (vedere din faţă)

Polonice de lemn.

Casă acoperită cu şindrilă şi fără horn.

„Blestemele părinteşti” din povestea „Dănilă Prepeleac”.

Casa cu expoziţia de obiecte tradiţionale şi fără horn.

Vatră ţărănească, fără horn în exterior.

Peisaj autumnal cu piatră de moară şi căsuţe fără hornuri.

Icoana Sfântului Gheorghe (fără balaur).

Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, unde slujeşte părintele Marius Vasile Lazăr.

Icoana Sfântului Gheorghe, omorâtorul balaurului.

Tradiţie versus industrie.
Iată în sfârşit un horn, unul cu adevărat mare.
.