marți, 18 octombrie 2011

Parcul castelului Wesselényi

Rică Marcus - Parcuri şi grădini din România
Editura Tehnică, Bucureşti, 1958

Din gravurile reproduse ce datează de la jumătatea secolului XIX se remarcă preocuparea pentru plantaţii cu aspect variat şi repetata folosire a accentelor verticale (constituite şi aci probabil de stejarul piramidal), cît şi caracterul romantic al  compoziţiei.

Asemenea castele cu parcuri importante au fost în regiunea Cluj: în comuna Vlaha şi Surduc, cel al familiei Jósika; în comuna Luna de Jos, cel al familiei Teleki; în comuna Cisteiul de Mureş, cel al familiei Mikes; la Jibău şi Veţa ; în Regiunea Autonomă Maghiară la: Brîncoveneşti, la Dumbrăvioara, la Corunca (cel al familiei Toldalaghi) în Regiunea Stalin la: Criş, Tîrnăveni, Cetatea de Baltă, Vinţul de Jos (cel al familiei Martinuzzi) etc. (pag. 30)