duminică, 1 mai 2016

Datini şi obiceiuri de Paşti

.
de Iulia Longodor

Paștele e un ritual de  înnoire anuală a lumii deschise de Duminica Floriilor, închis de Duminica Tomii și intersectat de noaptea Învierii Mântuitorului Iisus. Se încadrează în modelul de renaștere simbolică a timpului și spațiului prin jertfa divinității, substituită de o efigie.

 Cea mai însemnată sărbătoare de  peste an este praznicul Învierii Domnului. Miracolul Învierii Domnului din noaptea Paștelui și purificarea din Săptămâna Luminată readuc echilibrul și armonia în suflet.

De foarte timpuriu este fixată în memorie, ca o văpaie neîntreruptă , ca o dâră de aur Săptămâna Mare.

Vânturile zbicesc ulițele, norii îndreaptă lințolii și spală cerurile într-una dinspre verzui safir întru albastru întunecat, iar focurile de Sfântul Gheorghe au curățat livezile. Acum totul e gata să irupă în înfloriri iar mugurii, mai întâi verdele curat și acest post îndelungat al primăverii de șapte săptămâni se apropie de sfârșit.

Fiecare sat și cimitir e o golgotă astăzi și mâine. Urzici se aduc în casă și sălcii din  râu, galbene flori pentru a înflori ouăle de  paști și scoarțe roșii de lemn .

Datinile de Paști

Oamenii își primenesc gospodăriile, iau haine curate iar cu lumânările în mâini în bătaia clopotelor ,o pornesc spre biserică ce este aflată în inima așezării ,locul cel mai sfânt din care vin bucuriile și mângâierile. Noaptea dintre toate nopțile cea mai tainică și frumoasă, noaptea Paștilor, spre a spune împreună „Hristos a Înviat!” „Adevărat a Înviat!”.

Folclorul conservă mai multe legende creștine care explică de ce se înroșesc ouăle, printre care și legenda Veronicăi și o serie de legende despre încondeierea ouălor în diferite regiuni ale României , despre pasca tradițională specifică .

Focurile morților

Focuri speciale pentru morți sunt numai cele care se aprind la Moșii de primăvară,iar ziua anumită a acestor focuri este Joia Mare de dinaintea Paștilor. Sâmbăta Floriilor este Ziua cultului morților la români. Ceremoniile, acțiunile religioase, obiceiurile legate de această zi sunt așa de multe încât ar putea fi subiectul unui studiu voluminos.

Credința poporului este că în această zi și în chip naiv și poetic explică poporul român focurile morților.

 Blajinii sunt ființe mitice  la hotarul dintre  „lumea de aici“   și  „lumea de dincolo“.

Cerul înstelat,seninătatea soarelui și a luminii în noaptea Paștilor, toate sunt percepute de taină și liniște. Cu ouă roșii în năfrămuțe urcăm dealul cel mai Curat al pământului meu transilvănean în cea mai sfântă noapte de pe pământ . Zorile Învierii  spun să luăm lumina din lumina ,ce bucurie unică de neînlocuit după atâta așteptare, aceea taină a vieții ce se întâmplă în lumina desăvârșită a frumuseții eternității.  


Bibliografie
George Coșbuc, Elementele literaturii poporale, Editura Dacia, Cluj-Napoca,1986.
Ioan Alexandru, Bat clopotele în Ardeal, Editura Făt Frumos, București, 1991.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu