marți, 20 martie 2012

Despre prietenie

Prietenia este un sentiment puternic de simpatie, de respect, de ataşament reciproc, care leagă două sau mai multe persoane.

Prietenii au scopuri comune, ca de exemplu:
- să se ajute reciproc într-o activitate utilă, în care forţele unui singur om sunt insuficiente;
- să înveţe unul de la altul;
- să treacă împreună, mai uşor, peste momente grele din viaţa unuia sau altuia;
- să treacă mai uşor peste adversităţile dintr-un mediu ostil.

Se cunosc prietenii celebre:
- legendele povestesc despre miraculoasa prietenie dintre genialul domn român Ştefan cel Mare şi Sfânt şi călugărul care trăia izolat în munţi, Daniil Sihastrul. Învins de uriaşa armată otomană a lui Mahomed al II-lea la Războieni (Valea Albă), Ştefan s-a retras în munţi şi, sfătuit de călugăr, şi-a refăcut armata, a continuat lupta împotriva turcilor, reuşind să-i alunge din Moldova în cele din urmă;
- prietenia dintre Mihai Eminescu şi Ion Creangă; datorită acestei prietenii, fostul preot, devenit învăţător, a ajuns un mare scriitor şi încântă viaţa milioanelor de copii şi tineri români cu savuroasele sale poveşti şi povestiri scrise în cel mai neaoş grai românesc;
- prietenia dintre marele compozitor român George Enescu şi marele pictor Ştefan Luchian; se ştie că, în ultima perioadă a vieţii lui Ştefan Luchian, care suferea de arterită la ambele mâini şi picta cu penelul legat de mâna dreaptă, Enescu venea să-i cânte la vioară, uşurându-i astfel suferinţele.

La copii, prietenia este chiar mai importantă decât la adulţi, deoarece copiii lipsiţi de experienţa vieţii şi de maturitate în gândire au mai multă nevoie de prieteni care să-i sprijine. De multe ori prietenia ţine toată viaţa şi are un rol important în timp.

Primii prieteni ai copilului trebuie să fie proprii săi părinţi. De la ei copilul învaţă să vorbească, să se joace, să facă primele munci, să respecte normele morale etc. Desigur, pe măsură ce creşte, copilul se împrieteneşte cu alţi copii sau chiar cu persoane adulte. Este foarte important ca orice copil să fie întotdeauna sincer cu părinţii săi. Ei trebuie să cunoască bine ce prieteni are copilul, pentru că numai astfel pot fi evitate eventuale influenţe nocive, pe care le pot avea prieteni necorespunzători.

Un alt prieten al copilului este cartea. Prieten credincios, care niciodată nu trădează. Însă şi acest prieten trebuie cunoscut şi recomandat de părinţi. Copiii trebuie să citească doar cărţi corespunzătoare cu vârsta lor.

Calculatorul, din ce în ce mai utilizat în zilele noastre, ne poate pune în legătură cu prietenii şi familia. Din păcate, calculatorul este uneori periculos. De aceea, copiii nu trebuie să abuzeze stând la calculator prea mult timp şi, mai ales, să nu urmărească absolut orice pe calculator. De aceea, la nivelul Uniunii Europene, 14% dintre persoanele responsabile utilizează software de control parental. Acest procent este încă insuficient . De altfel, abuzul de calculator şi televizor dăunează grav sănătăţii şi trebuie evitat.

Prof. Claudia-Elena Oprea
Clubul Copiilor Mioveni

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu